Școala din valiză

Parteneri: Fundaţia World Vision România,
IBM România, Vodafone România

Localizare: Brașov, Cluj, Ialomiţa, Ilfov, Vaslui și Vâlcea

Anul lansării: 2018

Finanţarea Fundației Vodafone România: 460.000 euro

Beneficiarii noștri

În centrul proiectului nostru sunt profesorii de la 10 școli din zona rurală, care activează în învățământul primar și gimnazial, dar și elevii care frecventează aceste școli. Numărul beneficiarilor se extinde la voluntarii de la diferite companii sau instituții care sunt implicați în activitățile proiectului, cât și la copii și adulți din comunitățile rurale și publicul larg.

Ce ne propunem?

Obiectivul principal este de a ajuta profesorii și elevii din zona rurală să-și dezvolte abilitățile digitale prin adoptarea la clasă a metodelor de lucru interactive și a conținutului digital educativ care să-i pregătească pentru piața muncii. Aceștia folosesc o platformă de e-learning - www.scoaladinvaliza.ro și o valiză tehnologică mobilă, "Instant Classroom".

Problema identificată


Conform unui studiu realizat de World Economic Forum, deși roboţii şi automatizarea ar putea duce la dispariţia a circa 75 de milioane de locuri de muncă în următorii ani, noua diviziune a muncii între oameni, roboţi şi algoritmi ar putea crea 133 de milioane de alte noi joburi.

Considerăm că cea mai importantă investiție pentru viitor este cea în educația copiilor, în pregătirea noilor generații pentru a face față unei lumi aflată în continuă transformare.

Statisticile locale ne arată că peste 97% dintre cadrele didactice din zona rurală au un nivel mediu de formare, iar în ultimii ani, numărul copiilor din zona rurală care abandonează școala este aproape dublu față de cel din zona urbană.

Studiul "Investiţie în educaţia copiilor din mediul rural" realizat în 2017, ne arată că 90% dintre profesorii din zona rurală își doresc să participe la cursuri de formare în domeniul tehnologic iar 97% dintre aceștia consideră că școlile au nevoie să fie dotate cu aparatură tehnologică. Și elevii aclamă importanța tehnologiei, 69% dintre aceștia își doresc să lucreze cu ajutorul calculatorului.

Soluția


Cu ajutorul platformei de e-learning www.scoaladinvaliza.ro și a valizei mobile "Instant Classroom" (cuprinde un laptop, 25 de tablete, un videoproiector, un sistem audio, o soluție încorporată de încărcare a echipamentelor, un router wi-fi și un modem 4G), profesorii de la cele zece școli din zona rurală predau lecții interactive pentru toate materiile.

Platforma www.scoaladinvaliza.ro oferă acces atât la un hub educațional dedicat publicului larg cu peste 500 de materiale și link-uri educaționale, cât și la un spațiu dedicat școlilor. În acest pațiu disponibil prin logare, profesorul își creează lecțiile digitale în funcție de materiile și clasele la care predă, are acces la la soluții de livestreaming, tutoriale, webinarii și forum. Grație funcționalităților pe care le oferă platforma, profesorul poate fi el însuși creator de conținut digital.

Pentru a-și dezvolta și mai mult abilitățile digitale, profesorii sunt sprijiniți continuu cu traininguri de formare, atât online, cât și face to face.

Partenerii strategici au rolul de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a proiectului. IBM România oferă consultanță și workshop-uri de Design Thinking gratuite pentru și cu profesori, iar Vodafone România oferă celor 10 școli din proiect acces gratuit la internet prin wi-fi, acoperind atât costul cu îmbunătățirea infrastructurii în școală, cât și costul aferent conexiunii lunare. Voluntarii Vodafone sunt implicați punctual în activitățile proiectului.

Impactul proiectului este monitorizat continuu și îmbunătățit cu ajutorul beneficiarilor și partenerii noștri.

Rezultatele


De la an la an, proiectul înregistrează o creștere considerabilă a numărului de beneficiari și rezultate. Astfel că în 2019 am trecut de la opt la zece școli, iar numărul total de beneficiari ai proiectului (profesori, elevi, voluntari etc.) a crescut de la 3.700 la 8.000.

În decembrie 2019, erau înregistrați în platformă 5.770 de elevi (față de 2.400, în 2018) și 320 de profesori (față de 200, în 2019), în plus, au fost create 650 de lecții digitale în 2019, comparativ cu 370 în 2018.

Rezultatele de mai sus și feedback-ul beneficiarilor dovedesc faptul că folosirea tehnologiei în scop educativ transformă experiența de învățare a elevilor, copiii merg cu drag la ore, sunt mult mai atenți și rețin informațiile mai repede. Acest lucru se datorează faptului că orele au devenit mai interactive, elevii având oportunitatea de a interacționa mai mult cu colegii și profesorii lor, aceștia sunt acum mai creativi și mai conectați la procesul de învățare.

Școala din valiză