Școală pentru o meserie – Școală pentru viață!

de: Fundaţia Vodafone România ianuarie 21, 2019

Partener: Organizația Umanitară CONCORDIA
Beneficiari: 70 de tineri cu vârste între 17-27 de ani, din grupuri vulnerabile, instituționalizați, cu nivel redus de educație sau cu retard educațional / analfabetism funcțional
Localizare: Ploiești (județul Prahova), cu beneficiari provenind din județele Prahova, Tulcea, Brașov, Buzău, Dâmbovița, Cluj, Vaslui, Giurgiu și Ialomița
Anul lansării: Septembrie 2018
Buget: 197.000 de lei

Scop: Asigurarea de servicii sociale integrate pentru pregatire profesională, ocupațională și de viață independentă pentru tineri din categorii vulnerabile social

Problema:

Tinerii care părăsesc sistemul de protecție specială după vârsta de 18 ani reprezintă o categorie puternic vulnerabilă, expusă riscului de excluziune socială din cauza disponibilității reduse a serviciilor de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă. Lipsiți de sprijinul familiei și fără deprinderile pentru integrare socio – profesională, acești tineri nu beneficiază de servicii sociale, de consiliere și asistență și în același timp se confruntă și cu probleme legate de analfabetism funcțional și retard educațional, dizabilități și inechitate, lipsa competențelor, inclusiv cunoștiințe de bază pentru limbi străine și competențe digitale. Din cauza sistemului public de învățământ profesional, axat pe pregătirea teoretică, de multe ori absolvenții nu dispun de competențele practice necesare practicării unei meserii, acest minus fiind adesea semnalat și de către companiile angajatoare.

Soluție:

– Pregătire profesională practică și teoretică în 5 meserii pentru 70 de tineri din grupuri vulnerabile (bucătar, ospătar, brutar, tâmplar și lucrător în cultura plantelor);
– Creșterea competențelor educaționale și pentru viață independentă pentru 70 de tineri din grupuri vulnerabile social;
– Implicarea comunității și sensibilizarea cu privire la educația profesională a tinerilor din grupuri vulnerabile social.

Rezultate așteptate:

– Promovabilitate de minim 85% la evaluarea competențelor celor 70 de cursanți;
– Colaborare cu cel puțin 10 organizații/ instituții / companii pentru informarea și selecția cursanților și pentru efectuarea de stagii de practică profesională;
– Minimum 70% dintre absolvenții cursurilor ocupă un loc de muncă după finalizarea cursurilor;
– Tinerii participanți la activitățile de educație non-formală au noi competențe educaționale și sociale pentru viața independentă, comunicare, lucru în echipă, încredere în sine, atitudine pentru a depăși o situație de discriminare, gestionarea propriilor resurse, autonomie crescută.

Lasă un comentariu

Toate campurile marcate cu (*) sunt obligatorii iar adresa de mail nu va fi publicata.

Ultimele comentarii: