Tehnologie pentru copiii cu autism

Proiect: „Connecting for children with autism”
Partener: Asociația Help Autism
Beneficiari: Copii cu autism, psihologi și psihopedagogi
Localizare: București, Ilfov și Suceava
Anul lansării: 2017
Buget: 315.000 lei

Problema:

Lipsa unui sistem facil de accesare a fișelor de evidență, recuperare, evaluare și reevaluare a copiilor cu autism de către părinți și specialiști.

Soluția:

Dezvoltarea unei aplicații mobile integrate care permite copiilor cu autism să fie monitorizați în timp real pe durata terapiei și a procesului de recuperare și care interconectează echipa multidisciplinară medic – psiholog – asistent social – părinte – educator.

Rezultate:

Dezvoltarea aplicației http://eduaba.ro/ care ajuta psiho-terapeuții în activitate lor de recuperare a copiilor cu autism;
Până în luna iunie 2018, au fost înregistrați în platformă peste 300 de copii, 300 de părinți și 47 de specialiști implicați în procesul de evaluare, terapie și recuperare.